Keurmerk Gbo behalen

Om het Keurmerk Gbo te behalen dient een bedrijf of organisatie het certificeringsproces te doorlopen. Het certificeringsproces bestaat in hoofdlijnen uit:


Zelfevaluatie

 • Visie en werkwijze organisatie spiegelen aan de normen van het keurmerk;
 • Uitgangssituatie met sterke en verbeterpunten in beeld.

Certificering

 • Start met bestuderen documentatie​;
 • Interviews met een steekproef van medewerkers;​
 • Mondelinge terugkoppeling​;
 • Verslag met advies over de toekenning van het keurmerk;​
 • Na toekenning van het keurmerk wordt het bedrijf om de twee jaar opnieuw geaudit en herhaalt de cyclus zich;
 • Tijdsinvestering en kosten zijn afhankelijk van de grootte van de organisatie.

Aan welke normen moet een bedrijf of organisatie voldoen?

De normen om het Keurmerk Gbo te behalen zijn erop gericht om geldzorgen en (het oplopen van) schulden bij klanten en werknemers tegen te gaan met humane oplossingen. Daarnaast werken organisaties en bedrijven met het Keurmerk Gbo met een scherpe focus op (vroeg)signalering, preventieve maatwerkoplossingen en (warme) overdracht naar hulpverlening in de keten. Zie hieronder een greep uit de normen:


Voor de klant

 • de klant kennen en het betaalgedrag proactief monitoren;
 • met begrip, oprechte interesse en zorg de klant persoonlijk benaderen;
 • makkelijk (persoonlijk) bereikbaar zijn;
 • lagere of zelfs geen kosten in rekening brengen;
 • rekening houden met draagkracht/afloscapaciteit à maatwerkoplossingen bieden.

Voor de medewerker

 • een cultuur waarin financiële problemen bespreekbaar zijn;
 • proactief hulp bieden bij financiele problemen (duurzame oplossingen);
 • investeren in vertrouwenspersonen voor begeleiding van medewerkers;
 • gratis training en financiële educatie;

Voor de eigen organisatie

 • klantbehoud is een uitgangspunt;
 • klantvriendelijkheid
 • Warm incasseren en Warm werkgeverschap zijn onderdeel van werkprocessen;
 • medewerkers zijn handelingsbevoegd om klanten en personeel te helpen.

In de keten

 • warm werkgeverschap en Warm incasseren zijn uitgangspunt voor de samenwerking met (keten)partners;
 • meer en actieve samenwerking tussen schuldeisers (met elkaar zelfde klant helpen).

Preferred suppliers certificering

CIIO verzorgt de certificering voor het Keurmerk Gbo. CIIO is een kleinschalige gespecialiseerde certificeerder, geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) om ISO 9001-beoordelingen uit te voeren in de professionele dienstverlening..

Naast deze certificatieonderzoeken voert CIIO diverse andere (keurmerk-) toetsingen uit, waaronder toetsing op de kwaliteitseisen voor het label Sterk Sociaal Werk, normen Speciaal Onderwijs, keurmerk de Wijkzuster, keurmerk opleiders van Medezeggenschapsorganen (SCOOR – SER), keurmerk loopbaanadvies, re-integratie en ARBO (OVAL), keurmerk opleidingsinstituten (NRTO) en het keurmerk Kindervakanties. Ook is CIIO als partner nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Keurmerk Warm Incasseren Rotterdam en het kwaliteitskader van de NVVK; na vaststelling zal CIIO hier ook op gaan toetsen.

CIIO bereidt haar onderzoeken vooraf gedegen voor en werkt volgens ‘het nieuwe beoordelen’ met een focus op ontwikkeling, effectiviteit van interventies, continu leren en innoveren, waarderen en resultaatgerichtheid. Toetsing ziet CIIO als vorm van gezonde tegenspraak, instrument voor reflectie en impuls om te leren en te verbeteren. Meer informatie: www.ciio.nl/

Op dit moment worden gesprekken gevoerd om maximaal nog twee andere certificerende organisaties om de toetsing voor het keurmerk te verzorgen.


Belangrijke documenten