Over het Keurmerk Gbo

Met het Keurmerk Geldzorgenbewuste organisatie (Gbo) richten organisaties hun incasso- en HR-werkprocessen zo in dat klanten en personeel geholpen worden bij geldzorgen. In een zo vroeg mogelijk stadium. Het keurmerk bestaat uit een normenkader waaraan de organisatie getoetst wordt. Er zijn twee modules, die afzonderlijk of beide behaald kunnen worden: Warm Incasseren en Warm Werkgeverschap. De kern is dat de zorg voor klanten en personeel met geldzorgen – van visie tot beleid en van communicatie en HR tot kredietmanagement – tot het DNA van de organisatie gaat behoren. 


Warm Incasseren

Bij Warm Incasseren helpt de organisatie de klant met humane oplossingen bij het innen van achterstallige rekeningen. Maar ook zijn de website toegankelijk en duidelijk, kan er contact worden opgenomen door de klant en worden gesprekken met het oog op privacy gevoerd. Alle handelingen van medewerkers zijn erop gericht om met de klant een plan op te stellen. Indien nodig wordt doorverwezen naar de schuldhulpverlening of een andere maatschappelijke organisatie om de mensen verder te helpen.


Warm Werkgeverschap

Ook werkenden hebben geldzorgen en schulden, en ook zij lijden onder de financiële en mentale last ervan. Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen als de coronacrisis, de woningnood en de inflatie wordt de groep werkende armen alleen maar groter. Werkgevers vervullen een sleutelrol bij het signaleren en voorkomen van oplopende financiële problemen bij werknemers. Zij zien de loonbeslagen, zien het ziekteverzuim toenemen en de prestaties afnemen. Zij kunnen trainingen en financiële educatie geven, bijvoorbeeld met ‘financieel fit’ of ‘Geldzorgen de baas’ voor werknemers, door een vertrouwenspersoon te faciliteren en hulp te bieden bij problemen. Werkgevers die hun verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten voor financiële rust bij hun werknemers, krijgen het keurmerk Warm Werkgeverschap.


Wat is de impact van het Keurmerk Gbo?

Warm Incasseren en Warm Werkgeverschap hebben grote positieve impact voor de klant, medewerkers en de maatschappij.


De klant
  • * voelt zich gehoord en geholpen door een persoonlijke benadering en een passende oplossing;
  • * heeft lagere lasten (tot 70 procent): de omvang van de schulden daalt en (nieuwe) schulden worden voorkomen.
De medewerker
  • * voelt zich gehoord en geholpen door een persoonlijke benadering en een passende oplossing;
  • * heeft minder stress, is minder ziek en weer gemotiveerd;
  • * ervaart meer vertrouwen en zekerheid voor de toekomst;
  • * heeft een betere band met de werkgever.
De maatschappij
  • * is humaan door meer begrip en passende oplossingen voor mensen met geldzorgen;
  • * heeft minder kosten voor de schuldhulpverlening, de rechtspraak, toeslagen en welzijns- en zorg.

Belangrijke documenten